ILO ve ÇSGB’den İş Teftiş ve Rehberlik Hizmetlerini Güçlendirecek Yeni AB Projesi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (RTB), işyerlerinin ulusal mevzuat yanında Uluslararası Çalışma Standartlarına uyumunun artırılması amacıyla “İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi” adlı yeni bir proje başlattı. 

 

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA III kapsamında finanse edilen proje 2023 yılının Mart ayında başladı ve 36 ay sürecek. Proje ile öncelikli olarak RTB ve sosyal paydaşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, rehberlik hizmetlerini güçlendirmek suretiyle insana yakışır iş konusunda farkındalığın artırılarak işyeri uyumunun iyileştirilmesi hedefleniyor. 

Bu hedefler doğrultusunda, iş teftişi ve rehberliğin etkinliğini daha ileri seviyeye taşımak üzere RTB’nin teknik kapasitesinin arttırılması yanında stratejik uyum ve dijital adaptasyon konularında çalışmalar yürütülecek ve işyerlerinin ulusal mevzuat yanında Uluslararası Çalışma Standartları’na uyumunu artırmak üzere rehberlik faaliyetlerine odaklanılacak. Proje süresince, belirlenecek sektörlerde insana yakışır iş konusunda kurumların, sosyal tarafların, özel sektörün ve kamuoyunun farkındalığının arttırılması amaçlanıyor. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana illerinde yürütülecek proje döneminde ilk olarak RTB ve sosyal tarafların kapasitelerinin geliştirilmesine öncelik verilecek. Öncelikle iş teftiş ve rehberliğin rolü ve geleceğine ilişkin bir rapor hazırlanacak, ulusal mevzuatın etkin bir şekilde uygulanmasını ve işyeri uyumunu arttırmak için bir yol haritası geliştirilecek. Belirlenecek sektörlerin değer zincirinde işveren ve işçileri hedef alan Rehberlik Eylem Modeli ve Planı kapsamında işyeri ziyaretleri yapılacak ve Uluslararası Çalışma Standartları ve teftiş uygulamalarına ilişkin eğitimlerle ana faydalanıcı, ilgili kurumlar ve sosyal ortakların teknik kapasiteleri artırılacak. Ayrıca, rehberlik ve teftiş hizmetlerinin stratejik uyum ve dijital adaptasyonuna yönelik olarak, iş teftiş prosedürlerine uyum sağlayan RTB Veri Merkezi güçlendirilirken, rehberlik ve denetim faaliyetlerinin takip edilmesi ve ilgili istatistiklerin elde edilmesi için RTB’nin web tabanlı altyapısı da iyileştirilecek.

Projenin ikinci odağı, daha çok işyeri uyumunu iyileştirmek ve ilgili tüm tarafların insana yakışır iş konusunda farkındalığını artırmak üzere, rehberlik hizmetleri olacak. Seçilecek olan sektörlerde uyum, insana yakışır iş merkezli piyasa sistemleri yaklaşımı ile sosyal ortaklarla istişare içinde, rehberlik yoluyla iyileştirilecek. ILO’nun insana yakışır iş alanındaki mevcut kapasitesi kullanılarak kurumların, sosyal tarafların, özel sektörün ve genel olarak kamuoyunun bu alandaki farkındalığı artırılacak. Ayrıca, seçilecek sektörlerin değer zincirinde rehberlik eylem modeli ve planı uygulanırken, kapsamlı paydaş formunu içeren sektörler arası diyalog mekanizmaları işletilecek. 

Projenin faydalanıcı gruplarını; ilgili ÇSGB personeli, konfederasyonlar, ticaret odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, KOBİ’ler, STK’lar, çalışanlar, işverenler, ulusal ve sektörel düzeyde sendikalar ve işveren örgütleri oluşturuyor.   

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx