Kredilerde donuk alacak eşik kıymeti yükseltildi

Bir kişi kredi aldı ve temerrüde düştüyse yani borçlandığı edimi hukuka alışılmamış olarak yerine getirmediyse bankalar elirli bir sayı altındaki borcu donduruyor.

Artık 100 liralık alacağın altı değil 2,500 liranın altı  dondurulacak

Bankaların, ihtiyari olarak kredilerde bir borcun temerrüdü nedeniyle donuk alacak sınıfına dahil edilmesine ait eşik 100 liradan 2,500 liraya yükseltildi.

Kredilerin sınıflandırılmasında değişikliğe gidildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurası’nın (BDDK), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan, kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ait temelleri belirleyen yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

Buna nazaran, bir borçludan olan 2,500 lira ve altındaki toplam alacak fiyatının donuk alacak olarak sınıflandırılması bankanın ihtiyarında olacak.  Bu eşik daha evvel 100 lira olarak uygulanıyordu.

Tüketici kredilerinde eşik kıymet 500 lira oldu

Tüketici kredileri bakımından bu eşik meblağ 500 lira olarak uygulanacak. Lakin, bu meblağın borçlu müşterinin kelam konusu banka ve bankanın konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı iştirakleri nezdindeki, iştirak hisseleri hariç, bilanço içi borçları toplamının yüzde 1’ini geçmemesi gerekiyor.

Bu fiyat her yıl yenilenecek

Kelam konusu fiyatlar, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranı kadar ocak ayında artırılacak.