İmzalar atıldı! Petrol ve doğal gaz için kritik iş birliği

YÖK Başkanı Erol Özvar ve TP-OTC adına Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin tarafından imzalanan protokolle öğrencilere verilecek burs desteği de açıklandı. Bu çerçevede aranan nitelikleri karşılayan öğrencilere verilecek burs miktarı 6 bin TL olarak belirlendi. Protokol imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, “Yükseköğretim Kurulu olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek stratejik önceliğimizdir. Bu çerçevede sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek mezunların yetiştirilmesi için ülkemizin iktisadi kalkınmasında öncü sektörlerle iş birliklerimiz devam etmektedir. Küresel rekabet ortamında ülkeler bilgi tabanlı ekonominin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yükseköğretim sistemlerinde değişiklikler yapmak zorunda kalmaktadırlar. Hemen tüm OECD ülkelerinde kitlesel yükseköğretim sunmak hedefi aralıksız devam etmektedir. Bununla birlikte artan sayıda mezunun istihdam edilebilir bir şekilde iş piyasasına atılmaları önemli öncelikler arasında bulunmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de de mezunlarımızın iş piyasasına atılırken gereken becerileri haiz olmaları stratejik bir önceliğimiz. Bu önceliğimiz çerçevesinde program açmadan tutun müfredat geliştirmeye veya staj programlarını tasarlamaya kadar paydaşlarımızla iş birliğini fevkalade önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“YÖNERGEDE BELİRTİLEN VE DİĞER BELİRLENEN ŞARTLARA HAİZ ÖĞRENCİLERE AYLIK EĞİTİM BURSU VERİLECEKTİR”

İmzalanan protokol çerçevesinde aranan şartları sağlayan öğrencilere burs sağlanacağını belirten YÖK Başkanı Özvar, “Bu çerçevede üniversiteye giriş sınavında üstün başarı gösteren öğrencilerin alanla ilgili programları tercih etmesi hedeflenmektedir. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında TP-OTC tarafından hazırlanan yönergede yer alan ve YKS yerleştirme sonuçlarına göre belirlenen başarı sıralamaları arasında olup alanlara göre, ki bu sıralama ilk 2 bin veya ilk 10 bin, üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Metalürji ve Malzeme Mühendisliği programlarına yerleşip kayıt olan ve yönergede diğer belirlenen şartları haiz öğrencilere aylık eğitim bursu verilecektir” şeklinde konuştu.

“EĞİTİM BURSUNDAN FAYDALANAN ÖĞRENCİLERİN PETROL VE DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE SEKTÖREL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA İŞ YERİ EĞİTİMİ VEYA STAJ YAPMALARI DA SAĞLANACAK”

İmzalanan protokolün sadece burs sağlanması noktasında değil, eğitim sürecinin sonunda öğrencilerin Türkiye Petrolleri bünyesinde istihdam edilmesi konusunda da kolaylık sağlayacağını vurgulayan Özvar şunları kaydetti:

“Buna ilaveten YKS yerleştirme sonuçlarına göre belirlenen başarı sırası, ki bu ilk 25 bin arasında olup üniversitelerin Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği programlarına yerleşen ve kayıt olan ve yönergede diğer belirlenen şartları karşılayan 17 öğrencimize TP-OTC tarafından eğitim bursu verilecek. Eğitim ve öğretimleri süresince eğitim bursundan faydalanan öğrencilerin petrol ve doğal gaz sektöründe sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitimi veya staj yapmaları da sağlanacak. Eğitim bursundan yararlanan öğrenciler, mezuniyetleri sonrası ilgili programın tamamlanmasından itibaren burs aldıkları toplam süre kadar TP-OTC’ye karşı çalışma taahhüdüyle yükümlü olduklarından dolayı öğrencilerin TP-OTC tarafından yerli ve milli petrol ve doğal gaz sektöründe istihdam desteği sağlanacak.”

TÜRKİYE’NİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE AZAMİ DÜZEYDE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLECEK

YÖK Başkanı Özvar, ayrıca imzalanan protokolle birlikte Türkiye Petrolleri’nin faaliyet gösterdiği Filyos civarındaki Zonguldak, Bartın ve Karabük gibi iller başta olmak üzere Türkiye’nin enerji arz güvenliğine azami düzeyde katkı sağlamak amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Özvar, Türkiye Petrolleri’nin faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan niteliği yüksek yerli ve milli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla bölge üniversitelerinde yeni meslek yüksekokullarının açılması, bu meslek yüksekokullarında eğitim alacak öğrencilerin ihtiyaç duyulması halinde yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almalarının sağlanacağını da vurguladı.