Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart 2022 periyodu finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı.

Buna nazaran, mart 2022 datalarına nazaran varlıklar 349 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 5.897 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Konumu Açığı ise 105.042 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Mart 2022 periyoduna nazaran 6.246 milyon ABD doları azalmıştır.

VARLIK DAĞILIMI AZALDI

Nisan 2022 periyodu varlık dağılımı incelendiğinde; bir evvelki aya nazaran yurt içi bankalardaki mevduat 756 milyon ABD doları azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına direkt sermaye yatırımları sırasıyla 822 milyon ABD doları ve 282 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 349 milyon ABD doları artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir evvelki aya nazaran ithalat borçları 1.524 milyon ABD doları artarken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 5.017 milyon ABD doları ve 2.404 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 5.897 milyon ABD doları azalmıştır.

Nisan 2022 periyodunda kısa vadeli varlıklar 143.548 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 82.973 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Konumu Fazlası ise 60.575 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek mart 2022 periyoduna nazaran 2.357 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki hissesi yüzde 31 seviyesindedir.