18. yüzyıl sanatı kitaplaştı

Damat İbrahim Paşa’nın 12 yıllık iktidarı müddetince periyodun sanat tarihi literatürü kitaplaştırıldı. VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) imzası taşıyan eser, akademisyen Ünal Araç’ın kaleminden çıktı. “İktidar ve Sanat: Damat İbrahim Paşa’nın Hamiliği” kitabı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’nden dokümanlarla Osmanlı kültür tarihine ışık tutuyor. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Kısmı öğretim üyelerinden Araç’ın yazdığı eser, okurları Osmanlı tarihinde değerli siyasi ve kültürel değişikliklerin meydana geldiği 1718-1730 yılları ortasında tarihi bir seyahate çıkarıyor. İbrahim Paşa’nın tıpkı vakitte politik bir tercih ve telaffuz aracı hâline dönüştüreceği banilik ve hamilik tercihlerinin tarihi art planını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

İktidar ve Sanat: Damat İbrahim Paşa’nın Hamiliği

GÜNCEL BİR ÇALIŞMA

Eserde ayrıyeten III. Ahmed’in vekili pozisyonundaki İbrahim Paşa’nın vazifesi müddetinde yaptırılan mimari eserler ile himayesinde gerçekleştirilen yazma, sınır, fotoğraf, klâsik el sanatları, şiir üzere sanatsal ve edebî üretimler, devrin siyasi, askerî, toplumsal, dinî ve kültürel gelişmeleri ekseninde bedellendiriliyor.

İktidar ve Sanat: Damat İbrahim Paşa’nın Hamiliği; sanat, mimarlık ve edebiyat tarihi literatüründe, Osmanlı sadrazamlarından Damat İbrahim Paşa’nın teşebbüslerini irdeleyen şimdiki çalışmalardan birisi.